Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang ra đời vào năm 1976.

Năm 1981, thành lập Xí nghiệp liên hợp Dược An Giang và đến năm 2004 tiến hành cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang. Năm 2007, Công ty hợp tác liên doanh với Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và năm 2008, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Tại nhà máy dược Agimexpharm, các trang thiết bị và dây chuyền công nghệ sản xuất đều được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới như: Tây Ban Nha, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Mỹ. Ngoài hệ thống nhà máy đạt chuẩn, Công ty còn chú trọng đến nguồn nguyên liệu sử dụng trong hoạt động sản xuất các loại dược phẩm, làm sao phải đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn đề ra.

Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, công ty đã đạt được các chứng nhận GMP – WHO/ GLP / GSP / GDP / GPP, TCVN và ISO 9001:2008. Đặc biệt, đầu năm 2012, Agimexpharm đã hoàn thành nhà máy Kem – Mỡ - Nước và được Cục Quản Lý Dược thẩm định. Đây được xem là bước phát triển chiến lược, đánh dấu sự tiến bộ về trình độ công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và thương hiệu dược phẩm Agimexpharm trên thị trường.

Với việc tạo ra những sản phẩm hiệu quả phục vụ cho người Việt, Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm đã góp phần chăm lo sức khỏe cho cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dược Việt Nam trên thị trường.